Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 1,65 - 3,2 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 4.712
 • Mật độ xây dựng: 43.7%
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Sắp triển khai
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 8500
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 2,2-2,5 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 640
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 225
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 420
 • Mật độ xây dựng: 19%
2