Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 38 triệu đồng/m2.
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 49.6%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 897
  • Mật độ xây dựng: 20%
Đang xây dựng
Giá: 40 - 41 triệu/m2.
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 36%
2